Xem bản đầy đủ: Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z

Sau đây là hướng dẫn cách tạo nhiều blog hay gọi là chuyên mục cũng được, post được bài trên tất cả mọi trình duyệt nhé ( có hình ảnh )
1 - tạo file html bất kì ( ở đây mình gọi là truyen-ngan và truyen-hay vì mình đang làm wap truyện mà )
http://wapvip.pro/files/luutru/hinhanh/Huong-dan-tao-blog-chuyen-muc-tren-xtgem-tu-a-z.jpg
2 - vào fíle vừa tạo, tạo 1 blog mới
http://wapvip.pro/files/luutru/hinhanh/1376038126_Huong-dan-tao-blog-chuyen-muc-tren-xtgem-tu-a-z.jpg
3 - mở file ở dạng code editor thêm đoạn tag="axby" ( trong đó axby là gì tùy bạn có thể đặt là 1, 2.... ở đây blog của mình là Truyen hay ở blog 1 và truyen ngan ở blog 2)
http://wapvip.pro/files/luutru/hinhanh/1376038131_Huong-dan-tao-blog-chuyen-muc-tren-xtgem-tu-a-z.jpg
4 - post bài
khi post bài nhớ thêm phần mà lúc nãy đã thêm vào blog của bạn, của mình là Truyen hay và truyen ngan, thêm tag là gì thì bài viết sẽ hiện ở blog đó nhé
http://wapvip.pro/files/luutru/hinhanh/1376038136_Huong-dan-tao-blog-chuyen-muc-tren-xtgem-tu-a-z.jpg
hết phim DEMO
Ngẫu nhiên
» Code filelist blog xtgem của huy007
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100%
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
Bài mới
» Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100%
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
» Code filelist blog xtgem của huy007
Xem nhiều
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100%
» Code filelist blog xtgem của huy007