Xem phiên bản đầy đủ: Share Full Code Blog FileList Giống PTB, M4V

WapVip.Pro  
#1
19.08.2013 / 09:25
* HƯỚNG DẪN
- Đầu tiên bạn tạo 2file với tên sau: blog.html và blog
- Xong import file này về:
http://anchoi.tk/chuyen.js xong đổi tên thành chuyen.xt
- Xong copy đoạn code này post vào file blog.html
TEXT:
<!--parser:xtscript-->
include /chuyen.xt
print Code share by WapVip.Pro / ko xóa dòng này
<!--/parser:xtscript-->">

- Tiếp tục copy đoạn code này post vào nơi muốn hiển thị blog (vd: index như wap mình)
TEXT:
<!--parser:xtscript--><br />
#exportable<br />
assign $trangchu=index<br />
assign $trangkhac=blog.html<br />
assign $blog=<xt:blog tzone="7" display="1" entries_per_page="10" comments_per_page="10" display_limit="50" display_symbol="..." version="2" />;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog; $search=$trangchu;$replace=$trangkhac<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=<a class="xt_blog_title_link";$replace=<div class="list1"> <a <br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=<br />;$replace=</div><br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=<v class="xt_blog" id="xt_blog">;$replace= ;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[Share];$replace=<span class="prefix prefixSkyBlue">Share</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[Avatar];$replace=<span class="prefix prefixRed">Avatar</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[NenDoc];$replace=<span class="prefix prefixOrange">Nên đọc</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[HOT];$replace=<span class="prefix prefixRed">HOT</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[Hài];$replace=<span class="prefix prefixBlue">Hài</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[Army2];$replace=<span class="prefix prefixGreen">Army2</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[Ninja];$replace=<span class="prefix prefixSecondary">Ninja</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[XaHoi];$replace=<span class="prefix prefixGray">Xã Hội</span>;<br />
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=[Chòm Sao];$replace=<span class="prefix prefixYellow">Chòm Sao</span>;<br />
print $blog<br />
<!--/parser:xtscript-->">

- Còn file blog thì ae làm nơi viết blog nhá đắt xt_blog của xtgem ở đó để post bài.
- Xong giờ bạn chỉ cần chỉnh css wap cho đúng với blog là đc...
Nguồn www.anchoi.tk nhá
Ngẫu nhiên
» Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100%
» Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z
» Code filelist blog xtgem của huy007
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
Bài mới
» Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100% (07.05.2014 / 06:41)
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết (07.03.2014 / 12:37)
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk (16.08.2013 / 19:51)
» Code filelist blog xtgem của huy007 (10.08.2013 / 15:35)
» Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z (09.08.2013 / 15:48)
Xem nhiều
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk (7112 lượt xem)
» Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z (6829 lượt xem)
» Code filelist blog xtgem của huy007 (4584 lượt xem)
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết (4375 lượt xem)
» Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100% (1951 lượt xem)