Xem bản đầy đủ: Cách Xóa Qc Xtgem Thành Công 100%

B1: vào trình duyệt tập tin (file browser)
B2: Vào footer xuống cuối thêm mã <div style="display:none">
B3: Lưu và test
Ngẫu nhiên
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Code filelist blog xtgem của huy007
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
» Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z
Bài mới
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
» Code filelist blog xtgem của huy007
» Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z
Xem nhiều
» Hướng dẫn ae reg tiên miền đẹp .tk
» Hướng dẫn tạo blog, chuyên mục trên xtgem từ a => z
» Hướng Dẫn Tạo Forum Trên Xtgem Chi Tiết
» Code filelist blog xtgem của huy007