Xem bản đầy đủ: Army 3.3.6 Thêm Chức Năng Mới MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa

Chức năng mới trong phiên bản Army 3.3.6:
Cập nhật cho Biệt đội như sau:
1. Chức năng TOP biệt đội và điểm biệt đội:
- TOP biệt đội:
Điểm bên phải là điểm đóng góp của thành viên cho đội của mình. Khi mua item( tùy theo giá ) sẽ có điểm tương ứng được cộng cho mình và cho đội.
- Đăng nhập mỗi ngày +5 điểm.
- Bắn 100 xp đổi 1 điểm.
Lưu ý: Điểm này sẽ đi theo thành viên . Khi rời đội vẫn không bị trừ đi. Biệt đội thì dựa vào điểm này để thăng cấp level.
2. Cập Nhập Vật Phẩm đội:
- Có 2 loại vật phẩm, 1 loại tăng về Tiềm Năng 1 loại tăng riêng cho tấn công của từng loại súng.
Lưy ý: khi bang chủ hoặc thảnh viên trong đội mua vật phẩm và sử dụng sẽ có tác dụng với tất cả thành viên trong biệt đội. Các vật phẩm này có thời gian sử dụng.
- Thành viên có rời thì điểm của đội cũng ko bị trừ và điểm thành viên ấy cũng không bị trừ.
Tab hỗ trợ sẽ show ra các vật phẩm hỗ trợ đang dùng . Vật phẩm hỗ trợ có thời gian sử dụng là 120 phút và có thể cộng dồn.
3. Logo cờ cho biệt đội:
- Thêm hơn 70 cờ mới trong 5 trang.

Lưy ý: thành viên có thể mua cho đội bằng tiền cá nhân vì đội chưa có quỹ đóng góp.
Lưu ý: Khi chơi game bằng đt java 6300 trở về trước các bạn nên dùng cấu hình thấp để chơi
+ Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà vẫn bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới nhé!
http://wapvip.pro/fil...i.jpg
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản Mod với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải Army 3.3.6 Gốc (719 KB)
» Tải Army 3.3.6 MaxSpeed (719 KB)
» Tải Army 3.3.6 Speed Vừa Phải (719 KB)
» Tải Army 3.3.6 FixLagMax (719 KB)
» Tải Army 3.3.6 FixLag Vừa Phải (719 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi (731 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao (731 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng (731 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 (732 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key2 (732 KB)
» Tải Bản Gốc Chụp Ảnh MH (738 KB)
» Tải Bản Gốc Mod ReLoad (731 KB)
» Tải Bản Gốc Duy Trì Kết Nối (721 KB)
» Tải Bản Gốc Giải Phóng Ram (725 KB)
» Tải Bản Gốc MOD Turbo 3.4 (725 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1043 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1046 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải Army 3.3.6 GDL Gốc (576 KB)
» Tải Army 3.3.6 GDL MaxSpeed (576 KB)
» Tải Army 3.3.6 GDL Speed Vừa Phải (576 KB)
» Tải Army 3.3.6 GDL FixLagMax (576 KB)
» Tải Army 3.3.6 GDL FixLag Vừa Phải (576 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi (588 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Sao (588 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Thăng (588 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 (589 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key2 (589 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Chụp Ảnh MH (595 KB)
» Tải Bản GDL Gốc MOD ReLoad (588 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Duy Trì Kết Nối (578 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Giải Phóng Ram (582 KB)
» Tải Bản GDL Gốc MOD Turbo 3.4 (582 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (900 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (903 KB)
Ngẫu nhiên
» Army 3.1.6 Thêm Sự Kiện MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.3.3 Thêm Chức Năng Mới MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» MobiArmy 3.0.0 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full ... và GDL Tối Đa
» Army 3.0.0 Bản Close Beta MOD Đường Kẻ Thẳng v1 Cực Khủng Full Phiên Bản
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
Bài mới
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.4.6 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.5 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.4 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.1 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
Xem nhiều
» Army 3.2.4 Thêm Đường Kẻ Thẳng v3 Cực Chuẩn, Chia Thanh Lực Chơi Siêu Phê
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.0.2 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.3.7 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, Hỗ Trợ Cả Cảm Ứng
» Army 3.3.3 MOD Đường Kẻ Thẳng, Hiện Lực Bắn, Chia Thanh Lực Chơi Siêu Phê