Xem bản đầy đủ: Army 3.4.4 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa

http://wapvip.pro/fil...i.jpg
Chức năng mới trong phiên bản Army 3.4.4:
- Sửa lỗi vũ khí hulk khi dùng item bay hoặc item b52.
1. TOP KD sẽ được thay thế bằng TOP Thành tích:
- Hoàn thành xong nhiệm vụ cấp 1 sẽ được tính 1 điểm
- Cấp 2: 5 điểm
- Cấp 3 : 10 điểm
Nếu thành tích bằng nhau thì exp cao sẽ được ưu tiên xếp trước.
2. Bỏ chặn KDA ở các phòng.
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản Mod với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải Army 3.4.4 Gốc (774 KB)
» Tải Army 3.4.4 MaxSpeed (774 KB)
» Tải Army 3.4.4 Speed Vừa Phải (774 KB)
» Tải Army 3.4.4 FixLagMax (774 KB)
» Tải Army 3.4.4 FixLag Vừa Phải (774 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi (785 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao (785 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng (785 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 (787 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key2 (787 KB)
» Tải Bản Gốc Chụp Ảnh MH (792 KB)
» Tải Bản Gốc MOD ReLoad (785 KB)
» Tải Bản Gốc Duy Trì Kết Nối (775 KB)
» Tải Bản Gốc Giải Phóng Ram (780 KB)
» Tải Bản Gốc MOD Turbo 3.4 (779 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1101 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1104 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải Army 3.4.4 GDL Gốc (515 KB)
» Tải Army 3.4.4 GDL MaxSpeed (515 KB)
» Tải Army 3.4.4 GDL Speed Vừa Phải (515 KB)
» Tải Army 3.4.4 GDL FixLagMax (515 KB)
» Tải Army 3.4.4 GDL FixLag Vừa Phải (515 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi (526 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Sao (526 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Thăng (526 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 (528 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key2 (528 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Chụp Ảnh MH (533 KB)
» Tải Bản GDL Gốc MOD ReLoad (526 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Duy Trì Kết Nối (516 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Giải Phóng Ram (520 KB)
» Tải Bản GDL Gốc MOD Turbo 3.4 (520 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (842 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (845 KB)
↓ TẢI PHIÊN BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Army 3.4.4 Gốc AutoClick Sao .APK (744 KB)
Ngẫu nhiên
» Army 3.0.6 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.4.6 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.0.0 Bản Close Beta MOD Đường Kẻ Thẳng v1 Cực Khủng Full Phiên Bản
» Army 3.0.4 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.0.8 Bản Open Beta Thêm Đường Kẻ Thẳng v2, Chia Thanh Lực Chơi Ngon
Bài mới
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.4.6 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.5 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.1 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.4.1 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
Xem nhiều
» Army 3.2.4 Thêm Đường Kẻ Thẳng v3 Cực Chuẩn, Chia Thanh Lực Chơi Siêu Phê
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.0.2 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.3.7 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, Hỗ Trợ Cả Cảm Ứng
» Army 3.3.3 MOD Đường Kẻ Thẳng, Hiện Lực Bắn, Chia Thanh Lực Chơi Siêu Phê