Xem bản đầy đủ: Army 3.4.6 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa

- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...i.jpg
Chức năng mới trong phiên bản Army 3.4.6:
- Sửa lỗi vũ khí hulk khi dùng item bay hoặc item b52.
1. TOP KD sẽ được thay thế bằng TOP Thành tích:
- Hoàn thành xong nhiệm vụ cấp 1 sẽ được tính 1 điểm
- Cấp 2: 5 điểm
- Cấp 3 : 10 điểm
Nếu thành tích bằng nhau thì exp cao sẽ được ưu tiên xếp trước.
2. Bỏ chặn KDA ở các phòng.

Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản Mod với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải Army 3.4.6 Gốc (775 KB)
» Tải Army 3.4.6 MaxSpeed (775 KB)
» Tải Army 3.4.6 Speed Vừa Phải (775 KB)
» Tải Army 3.4.6 FixLagMax (775 KB)
» Tải Army 3.4.6 FixLag Vừa Phải (775 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi (786 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao (786 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng (786 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 (787 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key2 (788 KB)
» Tải Bản Gốc Chụp Ảnh MH (793 KB)
» Tải Bản Gốc MOD ReLoad (786 KB)
» Tải Bản Gốc Duy Trì Kết Nối (776 KB)
» Tải Bản Gốc Giải Phóng Ram (780 KB)
» Tải Bản Gốc MOD Turbo 3.4 (780 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1102 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1105 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải Army 3.4.6 GDL Gốc (515 KB)
» Tải Army 3.4.6 GDL MaxSpeed (515 KB)
» Tải Army 3.4.6 GDL Speed Vừa Phải (515 KB)
» Tải Army 3.4.6 GDL FixLagMax (515 KB)
» Tải Army 3.4.6 GDL FixLag Vừa Phải (515 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi (527 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Sao (527 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Thăng (527 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 (528 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key2 (528 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Chụp Ảnh MH (533 KB)
» Tải Bản GDL Gốc MOD ReLoad (526 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Duy Trì Kết Nối (517 KB)
» Tải Bản GDL Gốc Giải Phóng Ram (521 KB)
» Tải Bản GDL Gốc MOD Turbo 3.4 (520 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (843 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (846 KB)
↓ TẢI PHIÊN BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Army 3.4.6 Gốc AutoClick Thăng .APK (739 KB)
Ngẫu nhiên
» Army 3.0.8 Bản Open Beta Thêm Đường Kẻ Thẳng, Chia Thanh Lực Chơi Cực Thích
» Army 3.0.9 Bản Open Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.0.6 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.4.0 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.3.3 Thêm Chức Năng Mới MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
Bài mới
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.4.5 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.4 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
» Army 3.4.1 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.4.1 Mới Chia Thanh Lực MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa
Xem nhiều
» Army 3.2.4 Thêm Đường Kẻ Thẳng v3 Cực Chuẩn, Chia Thanh Lực Chơi Siêu Phê
» Army 3.4.6 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, MOD Full Phiên Bản
» Army 3.0.2 Bản Close Beta MOD AutoClick, Phím Số, x2, Full và GDL Tối Đa Fix Lỗi
» Army 3.3.7 Đường Kẻ Thẳng v3 Siêu Chuẩn, Chia Thanh Lực, Hỗ Trợ Cả Cảm Ứng
» Army 3.3.3 MOD Đường Kẻ Thẳng, Hiện Lực Bắn, Chia Thanh Lực Chơi Siêu Phê