Xem bản đầy đủ: HTTH 0.3.7 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng

http://wapvip.pro/fil...4.png
Chức Năng Mới Trong Bản HTTH 0.3.7:
- Lệnh Truy Nã - Hành trình của Hải tặc chân chính
Chi Tiết Tại Đây
- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...2.png
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản MOD với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải HTTH 0.3.7 Gốc (903 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 MaxSpeed Gốc (903 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 Speed Vừa Phải Gốc (903 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 FixLagMax Gốc (903 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 FixLag Vừa Phải Gốc (903 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (903 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1485 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1488 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải HTTH 0.3.7 GDL Gốc (720 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 GDL MaxSpeed Gốc (720 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 GDL Speed Vừa Phải Gốc (720 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 GDL FixLagMax Gốc (720 KB)
» Tải HTTH 0.3.7 GDL FixLag Vừa Phải Gốc (720 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (1302 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1305 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (720 KB)
↓ Tải Bản Ghép Giả Lập .JAD Android ↓
» Tải HTTH 0.3.7 Gốc x5 (3022 KB)
↓ TẢI BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao .APK (818 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng .APK (818 KB)
↓ TẢI BẢN CHO MÁY RAM YẾU ↓
» Tải HTTH 0.3.7 Ram Yếu Gốc (698 KB)
Ngẫu nhiên
» HTTH 0.2.9 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.5 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.3.5 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.1.8.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản HOT
» Hải Tặc Tí Hon 0.0.6 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
Bài mới
» HTTH 0.5.8.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HIT
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Xem nhiều
» HTTH 0.1.6.2 Android HD - 2 Loại Tàn Sát, Auto Hồi Sinh, MH Chạm Siêu Khủng
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.3 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng