Xem bản đầy đủ: HTTH 0.3.8.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng

http://wapvip.pro/fil...4.png
Chức Năng Mới Trong Bản HTTH 0.3.8.3:
- Thử nghiệm tính năng bật tắt cảnh nền
Chi Tiết Tại Đây
- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...2.png
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản MOD với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải HTTH 0.3.8.3 Gốc (906 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 MaxSpeed Gốc (906 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 Speed Vừa Phải Gốc (906 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 FixLagMax Gốc (906 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 FixLag Vừa Phải Gốc (906 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (906 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1490 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1493 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải HTTH 0.3.8.3 GDL Gốc (958 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 GDL MaxSpeed Gốc (958 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 GDL Speed Vừa Phải Gốc (958 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 GDL FixLagMax Gốc (958 KB)
» Tải HTTH 0.3.8.3 GDL FixLag Vừa Phải Gốc (958 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (958 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (1542 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1545 KB)
↓ Tải Bản Ghép Giả Lập .JAD Android ↓
» Tải HTTH 0.3.8.3 Gốc x5 (3034 KB)
↓ TẢI BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao .APK (821 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng .APK (821 KB)
Ngẫu nhiên
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.1 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.2.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.0 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» Hải Tặc Tí Hon 0.0.7 Close Beta - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Khủng
» HTTH 0.2.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
Bài mới
» HTTH 0.5.8.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HIT
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Xem nhiều
» HTTH 0.1.6.2 Android HD - 2 Loại Tàn Sát, Auto Hồi Sinh, MH Chạm Siêu Khủng
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.3 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng