Xem bản đầy đủ: HTTH 0.4.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng

http://wapvip.pro/fil...4.png
Chức Năng Mới Trong Bản HTTH 0.4.0:
- Ra mắt máy chủ mới: Thousand Sunny
Chi Tiết Tại Đây
- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...2.png
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản MOD với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải HTTH 0.4.0 Gốc (909 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 MaxSpeed Gốc (909 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 Speed Vừa Phải Gốc (909 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 FixLagMax Gốc (909 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 FixLag Vừa Phải Gốc (909 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (909 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1495 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1499 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải HTTH 0.4.0 GDL Gốc (727 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 MaxSpeed Gốc (727 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 Speed Vừa Phải Gốc (727 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 FixLagMax Gốc (727 KB)
» Tải HTTH 0.4.0 FixLag Vừa Phải Gốc (727 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (727 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (1314 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1317 KB)
↓ Tải Bản Ghép Giả Lập .JAD Android ↓
» Tải HTTH 0.4.0 Gốc x5 (3047 KB)
↓ TẢI BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao .APK (824 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng .APK (824 KB)
Ngẫu nhiên
» HTTH 0.2.7.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.4 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.0 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.3.6 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.3.7 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Bài mới
» HTTH 0.5.8.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HIT
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Xem nhiều
» HTTH 0.1.6.2 Android HD - 2 Loại Tàn Sát, Auto Hồi Sinh, MH Chạm Siêu Khủng
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.3 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng