Xem bản đầy đủ: HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng

http://wapvip.pro/fil...4.png
Chức Năng Mới Trong Bản HTTH 0.4.2:
- Chi Tiết Tại Đây
- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...2.png
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản MOD với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải HTTH 0.4.2 Gốc (897 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 MaxSpeed Gốc (897 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 Speed Vừa Phải Gốc (897 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 FixLagMax Gốc (897 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 FixLag Vừa Phải Gốc (897 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (897 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1488 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1491 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải HTTH 0.4.2 GDL Gốc (752 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 GDL MaxSpeed Gốc (752 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 GDL Speed Vừa Phải Gốc (752 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 GDL FixLagMax Gốc (752 KB)
» Tải HTTH 0.4.2 GDL FixLag Vừa Phải Gốc (752 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (752 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (1342 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1345 KB)
↓ Tải Bản Ghép Giả Lập .JAD Android ↓
» Tải HTTH 0.4.2 Gốc x5 (3051 KB)
↓ TẢI BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao .APK (812 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng .APK (812 KB)
Ngẫu nhiên
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.2.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.3.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.3.8.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Bài mới
» HTTH 0.5.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.4 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.3.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Xem nhiều
» HTTH 0.1.6.2 Android HD - 2 Loại Tàn Sát, Auto Hồi Sinh, MH Chạm Siêu Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.3 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» Hải Tặc Tí Hon 0.0.2 Close Beta - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.3.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng