Xem bản đầy đủ: HTTH 0.4.3.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng

http://wapvip.pro/fil...4.png
Chức Năng Mới Trong Bản HTTH 0.4.3.2:
- Chi Tiết Tại Đây
- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...2.png
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản MOD với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải HTTH 0.4.3.2 Gốc (907 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 MaxSpeed Gốc (907 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 Speed Vừa Phải Gốc (907 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 FixLagMax Gốc (907 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 FixLag Vừa Phải Gốc (907 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (907 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1501 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1505 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải HTTH 0.4.3.2 GDL Gốc (760 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 GDL MaxSpeed Gốc (760 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 GDL Speed Vừa Phải Gốc (760 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 GDL FixLagMax Gốc (760 KB)
» Tải HTTH 0.4.3.2 GDL FixLag Vừa Phải Gốc (760 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (760 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (1354 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1357 KB)
↓ Tải Bản Ghép Giả Lập .JAD Android ↓
» Tải HTTH 0.4.3.2 Gốc x5 (3076 KB)
↓ TẢI BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao .APK (822 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng .APK (822 KB)
Ngẫu nhiên
» HTTH 0.3.6 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.2.7.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.0.3 Close Beta - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Khủng
» HTTH 0.2.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full Phiên Bản Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.0.1 Close Beta - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Khủng
Bài mới
» HTTH 0.5.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.4 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Xem nhiều
» HTTH 0.1.6.2 Android HD - 2 Loại Tàn Sát, Auto Hồi Sinh, MH Chạm Siêu Khủng
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.3 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» Hải Tặc Tí Hon 0.0.2 Close Beta - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng