Xem bản đầy đủ: HTTH 0.5.0 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng

http://wapvip.pro/fil...4.png
Chức Năng Mới Trong Bản HTTH 0.5.0:
Chi Tiết Tại Đây
- Chú ý: Nếu máy các bạn ram yếu chạy bản gốc mà bị ứng dụng sai thì tải phiên bản Giảm Dung Lượng bên dưới và nhớ là Chọn Cấu Hình Thấp khi vào game nhé!
http://wapvip.pro/fil...2.png
Ấn nút Tự Mod để Tải Phiên Bản MOD với Chức Năng Khác nhé!
↓ Tải Tập Tin Đính Kèm ↓
↓ TẢI PHIÊN BẢN GỐC ↓
» Tải HTTH 0.5.0 Gốc (861 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 MaxSpeed Gốc (861 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 Speed Vừa Phải Gốc (861 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 FixLagMax Gốc (861 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 FixLag Vừa Phải Gốc (861 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (861 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi x2 (1465 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1468 KB)
↓ TẢI BẢN GIẢM DUNG LƯỢNG ↓
» Tải HTTH 0.5.0 GDL Gốc (732 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 GDL MaxSpeed Gốc (732 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 GDL Speed Vừa Phải Gốc (732 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 GDL FixLagMax Gốc (732 KB)
» Tải HTTH 0.5.0 GDL FixLag Vừa Phải Gốc (732 KB)
» Tự Mod Thêm Nhiều Bản Khác (732 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi x2 (1336 KB)
» Tải Bản GDL Gốc AutoClick Gọi Key1 x2 (1339 KB)
↓ Tải Bản Ghép Giả Lập .JAD Android ↓
» Tải HTTH 0.5.0 Gốc x5 (3068 KB)
↓ TẢI BẢN CHO ANDROID ↓
» Tải Bản Gốc AutoClick Sao .APK (776 KB)
» Tải Bản Gốc AutoClick Thăng .APK (776 KB)
Ngẫu nhiên
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.7 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.5.8.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HIT
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.0 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.3.8.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.5.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
Bài mới
» HTTH 0.5.8.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HIT
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.3 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» HTTH 0.5.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
Xem nhiều
» HTTH 0.1.6.2 Android HD - 2 Loại Tàn Sát, Auto Hồi Sinh, MH Chạm Siêu Khủng
» HTTH 0.5.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản HOT
» Hải Tặc Tí Hon 0.1.3 - Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, x2... Full và GDL Tối Đa
» HTTH 0.4.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng
» HTTH 0.4.6.2 - MOD Speed, FixLag, AutoClick, Phím Số, X2... Full Phiên Bản Khủng